Τι είναι ο ραδιορασιτεχνισμός
     Ο ραδιοερασιτεχνισμός ξεκίνησε γύρο στο 1908 μετά από τα επιτεύγματα του Μαρκόνι, και το 1927 απέκτησε την επίσημη διεθνή του αναγνώριση στο Διεθνές Ραδιοτηλεγραφικό Συνέδριο της Ουάσιγκτον. Σήμερα η Υπηρεσία Ερασιτέχνη όπως ονομάζεται επίσημα, λειτουργεί σε ένα καθεστώς που έχει μείνει ουσιαστικά αναλλοίωτο από τότε.
Φυσικά εδώ ο όρος "Υπηρεσία" δεν πρέπει να συγχέεται με τις κρατικές υπηρεσίες.
Η Διεθνής Τηλεπικοινωνιακή Ένωση ( ITU, International Telecommunication Union ) δίνει τον ακόλουθο επίσημο ορισμό:

Υπηρεσία ερασιτέχνη:
Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει σαν σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία και τις τεχνικές μελέτες, διεξαγόμενη από ερασιτέχνες δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ενδιαφέρονται για τη ραδιοηλεκτρική τεχνική, αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση προσωπικού σκοπού και χωρίς οικονομικό όφελος.
Ο ραδιοερασιτεχνισμός είναι μια πραγματικά συναρπαστική και ενδιαφέρουσα ασχολία. Συνδιάζει την επιστημονική έρευνα και τον πειραματισμό στις τηλεπικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά, με την επικοινωνία μέσω του ασυρμάτου με γνωστούς και άγνωστους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και με την προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο και την πολιτεία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Ο ραδιοερασιτεχνισμός έχει εκατομμύρια θιασώτες σε όλο τον κόσμο. Αυτήν τη στιγμή υπολογίζεται ότι οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί σε όλο τον κόσμο είναι περίπου τρία εκατομμύρια.
Με μια μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, στις αρχές του 21ου αιώνα οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί σε όλο τον κόσμο προβλέπεται ότι θα ξεπεράσουν τα τέσσερα εκατομμύρια!

Πως ξεκίνησε ο ραδιορασιτεχνισμός
     Μετά τα πρώτα πετυχημένα πειράματα του Μαρκόνι στις αρχές του αιώνα μας, πολλοί άρχισαν να πειραματίζονται και πέτυχαν ραδιοεπικοινωνίες μεταξύ τους στις περιοχές των μακρών και μεσαίων κυμάτων. Όταν όμως οι περιοχές αυτές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος άρχισαν να γίνονται κρατικά ή εμπορικά εκμεταλλεύσιμες ( τηλεγραφικές υπηρεσίες, κρατικοί και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί κλπ ), στένεψαν τα περιθώρια και οι ραδιοερασιτέχνες αναγκάστικαν να μετατοπισθούν πέρα από τις ζώνες αυτές. Τους έδωσαν μάλιστα και κρατικές άδειες για να "παίξουν" στα βραχέα κύματα, πιστεύοντας ότι δε θα μπορέσουν να "βγούν πέρα από τα όρια της αυλής τους", όπως έλεγαν περιπαιχτικά, αφού πίστη του τότε τεχνικού κόσμου ήταν ότι η περιοχή των βραχέων κυμάτων ήταν "άχρηστη".
Όμως οι ραδιοερασιτέχνες απόδειξαν το αντίθετο πετυχαίνοντας και εκεί να πραγματοποιήσουν επαφές και μάλιστα μεγάλων αποστάσεων. Η τεχνική στις τηλεπικοινωνίες εξελίχτηκε γοργά από τότε και οι ραδιοερασιτέχνες προπορεύτηκαν ανοίγοντας το δρόμο σε ακόμα πιο υψηλές συχνότητες.

Ποιοί είναι οι ραδιορασιτέχνες
     Επειδή στη χώρα μας η λέξη "ραδιοερασιτέχνης" χρησιμοποιήται από πολλούς λαθεμένα, από άγνοια ή σκόπιμα, διευκρινίζουμε ότι ο όρος είναι διεθνώς καθιερωμένος ( RADIO AMATEUR, RADIOAMATEUR, FUNKAMATEUR ) και σημαίνει σύμφωνα με την επικρατούσα διεθνή ορολογία "Άτομο που έχει αποδείξει με εξετάσεις τις γνώσεις και την ικανότητά του στον χειρισμό συσκευών ασυρμάτου και έχει επίσημη άδεια της πολιτείας για κατοχή και λειτουργία αυτών των συσκευών".
Γίνεται σαφές από τα παραπάνω ότι, οι ραδιοερασιτέχνες δεν έχουν καμία σχέση με τους πειρατικούς σταθμούς που ασχολούνται με τη μετάδοση μουσικής και διαφημίσεων ή τους σταθμούς της λεγόμενης "ελεύθερης ραδιοφωνίας", όπως δεν έχουν καμία σχέση με τους σταθμούς CB.
Οι ραδιοερασιτέχνες, σε μεγάλο ποσοστό, δεν έχουν άμεση επαγγελματική σχέση με τις τηλεπικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά, αλλά προέρχονται από ποικίλα επαγγέλματα.
Η ίδια ποικιλία ισχύει και για την ηλικία, το φύλο, τη μόρφωση, την οικονομική δυνατότητα, την εθνικότητα, τη φυλή κλπ. Κοινός παρανομαστής σε όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι η αγάπη τους για τις τηλεπικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά.
Από τη βρεφική ηλικία ακόμα της ασύρματης επικοινωνίας, στις αρχές του αιώνα, αλλά και μέχρι την εποχή μας, η συμβολή των ραδιοερασιτεχνών υπήρξε εξαιρετικά σημαντική στην επινόηση και στην τεχνολογική εξέλιξη μεγάλου αριθμού ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών.
Από τη χρήση των βραχέων κυμάτων στις αρχές της δεκαετίας του 20, έως τις ημέρες μας στη χρήση των δορυφορικών τεχνικών.
Από το 1961 ακόμα, σχεδίασαν, κατασκεύασαν και χρησιμοποιούν 34 !!.. ερασιτεχνικούς τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, ενώ οι προσπάθειες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την κατάκτηση των "νέων συνόρων" στις τηλεπικοινωνίες. Και όλα αυτά σε βάση απόλυτα μη κερδοσκοπική, προς όφελος των λαών και της ανθρωπότητας.
Οι ραδιοερασιτέχνες εκτός από τον πειραματισμό, τη μελέτη, την έρευνα, την αυτοεκπαίδευση που κάνουν, με τις επαφές που πραγματοποιούν στα ερτζιανά με άλλους συναδέλφους τους, από την μια ως την άλλη άκρη της υδρογείου, προωθούν τη διεθνή φιλία και συμβάλλουν, στο μέτρο που τους αφορά, στην αλληλοκατανόηση μεταξύ των λαών.
Πέρα από αυτά όμως, προσφέρουν και πολύτιμες υπηρεσίες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όταν τα κρατικά μέσα επικοινωνίας δεν επαρκούν ή έχουν αχρηστευθεί.
Θεομηνίες, θαλάσσια ή χερσαία δυστυχήματα, σεισμοί, φωτιές κλπ, είναι μερικές από τις περιπτώσεις που οι ραδιοερασιτέχνες θέτουν στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου και της πολιτείας τις γνώσεις τους, τις συσκευές τους και την πείρα τους, χωρίς φυσικά να επιδιώκουν κανένα υλικό όφελος.

Πως μπορεί να γίνει κανείς ραδιορασιτέχνης
     Για να γίνει κανείς ραδιοερασιτέχνης πρέπει να περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών.
Οι εξετάσεις είναι γραπτές και προφορικές και γίνονται κατά κανόνα δύο φορές το χρόνο από ειδική επιτροπή του Υπουργείου. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει: εκπομπή και λήψη του Κώδικα Μορς, ραδιοθεωρία, κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών, βασικές γνώσεις ηλεκτρονικής και ηλεκτρολογίας, χειρισμό συσκευών ασυρμάτου, στοιχειώδεις γνώσεις αγγλικής γλώσσας, κλπ.
Στα πλαίσια της διοικητικής αποκέντρωσης, τα τελευταία χρόνια γίνονται εξετάσεις για τους ραδιοερασιτέχνες και στις έδρες πολλών νομών της χώρας από τα αντίστοιχα νομαρχιακά γραφεία συγκοινωνιών των νομών, με την ίδια πάντα εξεταστέα ύλη όπως παραπάνω και τις ίδιες διαδικασίες.
Όταν ο υποψήφιος περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις, αποκτά πρώτα το πτυχίο του ραδιοερασιτέχνη. Στη συνέχεια, με αίτηση του προς το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών, αποκτά την άδεια κατοχής και λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου καθώς και το επίσημο διακριτικό κλήσης του σταθμού του. 

Τι θα μου προσφέρει ο Ραδιοερασιτεχνισμός;
Μια ευχάριστη και πολύ δημιουργική απασχόληση για κάθε ηλικία, για κάθε άνθρωπο.
Πολλές γνωριμίες σε όλον τον κόσμο μέσα από τις επαφές με άλλους συναδέλφους. Η εμβέλεια ενός σταθμού στα βραχέα κύματα είναι όλος ο κόσμος
Πολλές γνώσεις για τις Τηλεπικοινωνίες, με την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει και το ανάλογο ενδιαφέρον από μέρους σας.
Τη χαρά της επικοινωνίας με μακρινούς τόπους του πλανήτη μας. Τη χαρά της δημιουργίας, αν αποφασίσετε να κατασκευάσετε ένα εξάρτημα του σταθμού σας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Κώδικας του Ερασιτέχνη.....!!!! Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Ο Κώδικας Q ....!!!
Ερωτήσεις Εξεταστικής για Δίπλωμα
Το καλύτερο FORUM στα Ραδιοερασιτεχνικά
Ο ΚΩΔΙΚΑΣ MORSE
Ερωτήσεις Γραπτής Εξέτασης
Περιοδικό Ραδιοερασιτεχνισμού

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ QRA ΩΣ ΚΑΙ QRZ

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ

Ψαξτε το Callsign σας στο QRZ

 

Επιμέλεια : Arxaios.net

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Σχόλιο Αρχαίου : Εγώ κάποτε χρησιμοποιούσα τα φορητά CB (Citizens Band) στις συχνότητες των πολιτών και μόλις ήρθα στην κοινότητα των ραδιοερασιτεχνών ανακάλυψα ότι είχα να κάνω με λογίς λογίς μαλάκ**ς.Διστυχώς οι Ελληνες ραδιοερασιτέχνες είναι στην πλειοψηφία ανεγκέφαλοι καί είρωνες.Εχω όμως συναντήσει και σπάνιους ανθρώπους αλλά είναι η μειοψηφία...!!!!