Arxaios.net
 
  Επιστροφή ::
   
 
Μικρό Ευρετήριο άλλων Αγγελικών ονομάτων

Η σειρά που αναφέρεται είναι αλφαβητική:

(Εδώ τα ονόματα είναι απο διάφορους λαούς με διαφορετικές Θρησκείες και Παραδόσεις..!! )

Άβαδδον - Αναφέρεται και ως ο «Άγγελος του Σκότους» ή «Άγγελος Θανάτου», μα δεν παραλληλίζεται με τον Σατανά, αντίθετα είναι εκείνος που -κατά το βιβλίο της  Αποκάλυψης- θα δαμάσει τον Σατανά για χίλια χρόνια.

Άββατον - Ο εξορκιστής των δαιμόνων.

Άγγελος της Νεκρανάστασης - Ο Άγγελος που εμφανίστηκε στον τάφο του Χριστού πριν την νεκρανάστασή του. Το όνομά του θεωρείται απόκρυφο, μα συχνά στις Γραφές ο τίτλος αποδίδεται στον Αρχάγγελο Γαβριήλ.

Άγγελος της Φωτιάς - Αναφέρεται με διάφορα ονόματα. Είναι η πηγή της Θείας έμπνευσης στην τέχνη και την μουσική.

Άγγελος του Θανάτου - Άγγελος που αποστέλλεται από τον Θεό όταν είναι ώρα να πεθάνει κάποιος. Αν και ο θάνατος είναι ο φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων, ο Άγγελος του Θανάτου δεν είναι κακόβουλος. Ο τίτλος συναντάται σε παραπάνω από έναν Άγγελο, μεταξύ των οποίων ο Βεβριήλ, ο Μέτατρον, ο Σαμαήλ, ο Αδριήλ, ο Αζραήλ, και ο Εμά.

Άγγελος του Μωάμεθ - Αναφορά στον Άγγελο που ανάληψε στους Ουρανούς τον προφήτη Μωάμεθ. Επίσης, αναφέρεται ο τίτλος και στον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος κατά το Ισλάμ, υπήρξε εκείνος που υπαγόρευσε στον Μωάμεθ το Κοράνι.

Άγγελος του Σκότους - Μυστηριώδης Άγγελος για τον οποίο οι γνώμες διίστανται. Συχνά αναφέρεται ως τίτλος για τον Σατανά, μα αναφέρεται και ως τίτλος για τον ίδιο τον Θεό ή και το Άγιο Πνεύμα. Στις Γραφές επίσης θα βρούμε αυτόν τον τίτλο και για τους Μιχαήλ, Ουριήλ, Καμουήλ, Πενιήλ και Μετατρόν.

Αδιριρίον - Μυστικό όνομα ανώτατου αγγέλου κατά την Καμπάλα που συνδέεται και με τον ίδιο τον Θεό.

Αδοήλ - Πλάσμα δημιουργημένο από την πνευματική ουσία του Θεού. Είναι άγνωστος ο ρόλος του.

Αζαραήλ - Ο Άγγελος του Θανάτου κατά τους Εβραίους και Ισλαμιστές. Αναφέρεται με 400 φτερά, 700 πόδια και μάτια ισάριθμα με τον πληθυσμό των ανθρώπων. Κάθε φορά που πεταρίζει ένα του μάτι, τότε ο άνθρωπος που αντιπροσωπεύει αυτό το μάτι πεθαίνει. Είναι επίσης αυτός που απαλλάσσει την ψυχή από το σώμα την στιγμή του θανάτου, καθώς και αυτός που καταγράφει τους θανάτους και γεννήσεις στο Μέγα Βιβλίο του. 

Ακαζριήλ - Ο Αγγελιοφόρος του Θεού.

Αμιτιήλ - Άγγελος της Αλήθειας, της Δικαιοσύνης και της Αδυναμίας.

Αναβόνα - Άγγελος από τον οποίο ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. 

Ανανχιήλ - Άγγελος της Χάρης.

Απουτιήλ - Άγγελος των Θρησκευτικών Εορτών. Λέγεται επίσης ότι εάν ένας έμπειρος Μύστης χρησιμοποιήσει σωστά το όνομά του, τότε μπορεί να επιτύχει νεκρανάσταση.

Αραριήλ - Άγγελος-Κυβερνήτης των Νερών, και Προστάτης-Βοηθός των ψαράδων.

Αρβονάχ - Άγγελος Εξολοθρευτής.

Αριήλ - Άγγελος-Προστάτης όλων των φτερωτών πλασμάτων.

Αρκιήλ - Οι γνώμες για τον ρόλο αυτού του Αγγέλου διίστανται. Η μια άποψη είναι πως είναι έκπτωτος Άγγελος και ένας από τους 200 Αγγέλους που δίδαξαν στον άνθρωπο την απόκρυφη γνώση. Η άλλη άποψη είναι πως είναι ένας από τους Αγγέλους που μεταφέρουν τις ψυχές των ανθρώπων μπροστά στον Θεό για να κριθούν.

Αρμισαήλ - Άγγελος της Μήτρας και των Νεογνών, συχνά επικαλείται για να προστατέψει και να βοηθήσει σε τοκετό.

Ασάφ - Άγγελος που υπαγόρευσε 12 από τους Ψαλμούς.

Ασουριάλ - Ο Άγγελος που στάλθηκε να προειδοποιήσει τον Νόε για τον κατακλυσμό.

Άφ - Άγγελος της Οργής.

Αφτιήλ - Άγγελος του Λυκόφωτος.

Αχαΐας - Άγγελος της Υπομονής.

Βαθ Κολ - Θηλυκός Άγγελος που το όνομά της σημαίνει «Η Φωνή του Θεού». Αναφέρεται πως ήταν εκείνη που ρώτησε τον Κάιν «Που είναι ο αδελφός σου ο Άβελ;»

Βαλλατόν - Άγγελος του οποίου το όνομα συμπεριλαμβάνεται στην Πεντάλφα του Σολομώντα για επίκληση πνευμάτων και απόκρυφων τελετουργιών. 

Βεβουρόα - Ένας από τους 9 αγγέλους που -κατά την Αποκάλυψη του Έζρα- θα κυβερνήσουν κατά το τέλος του κόσμου.

Βεθόρ - Ένας από τους 7 αγγέλους που κυβερνούν τις 196 μεραρχίες των Ουρανών.

Βοαμιήλ - Κατά το μυστικό Βιβλίο του Αγγέλου Ραζιήλ των Εβραίων, είναι ένας από τους αγγέλους που κυβερνούν τα 4 πεδία του Παραδείσου.

Γαδιήλ - Άγγελος που συχνά επικαλείται με τελετές για να εξορκίσει το κακό. Το όνομά του επίσης χαράσσεται σε φυλαχτά για προστασία.

Γαζαρδιήλ - Άγγελος υπεύθυνος για την ανατολή και δύση του ηλίου κάθε μέρα καθώς και για την μεταφορά των προσευχών των ανθρώπων στον Θεό.

Γέλοδ Σαβόθ - Υπερδύναμος Άγγελος-Κριτής των υπόλοιπων Θεϊκών πλασμάτων. Λόγω του ρόλου του αλλά και της δύναμής του, συχνά το όνομά του ταυτίζεται με τον ίδιο τον Θεό.

Γερμαήλ - Ο Άγγελος που στάλθηκε από τον Θεό στην γη να συλλέξει χώμα και να το πάει στο Θεό ώστε να δημιουργήσει τον Αδάμ. Ο Γερμαήλ απέτυχε στην αποστολή του, γιατί η Γη αρνήθηκε να του δώσει το χώμα και έτσι τιμωρήθηκε από τον Θεό για την αποτυχία του. Μετά ο Θεός έστειλε τον Αζραήλ με την ίδια αποστολή, ο οποίος και πέτυχε.

Γιαασριήλ - Κατά την Εβραϊκή παράδοση, ένας από τους 70 Αγγέλους που καταγράφουν την ατελείωτη λίστα των ονομάτων του Θεού.

Γιαχριήλ - Άγγελος των Λογαριασμών.

Γιουρούλ - Άγγελος του Φόβου

Ειαήλ - Ο Άγγελος που προστατεύει και διδάσκει τις απόκρυφες Τέχνες.

Εισθέθ Ζενουμίν - Άγγελος της Πορνείας.

Εμά - Άγγελος της Οργής. Αναφέρεται ότι είναι πλασμένος από κόκκινη και μαύρη φωτιά.

Ενώχ - Πατριάρχης που έγραψε το γνωστό Βιβλίο του Ενώχ. Λέγεται ότι ευχαρίστησε τόσο τον Θεό, που τον μετέφερε στον Παράδεισο και τον έκανε Άγγελο με το όνομα Μέτατρον.

Εξαήλ - Ένας από τους 10 Αγγέλους που αναφέρονται στο Βιβλίο του Ενόχ, που έπεσαν στην γη για την αγάπη τους για θνητή, έγιναν θνητοί και παντρεύτηκαν θνητές γυναίκες.

Εσερχιήλ - Ο Άγγελος που βοήθησε τον Μωυσή με 2 από τις πληγές του Φαραώ, συγκεκριμένα εκείνη των βατράχων και εκείνη που μετατράπηκαν τα νερά του Νείλου σε αίμα.

Ζααμαήλ - Άγγελος των Ανεμοστρόβιλων.

Ζααμιήλ - Άγγελος των μεγάλων Καταιγίδων.

Ζααφιήλ - Άγγελος των Τυφώνων και Κυκλώνων.

Ζαγζαγιήλ - Αγγελιοφόρος του Θεού. Ονομάζεται επίσης «ο Άγγελος της Φλεγόμενης Βάτου». Ήταν εκείνος που παρουσιάστηκε στον Μωυσή με μορφή φλεγόμενης βάτου.

Ζερουήλ - Άγγελος της Δύναμης.

Ζικιήλ - Άγγελος Κυβερνήτης των Κομητών.

Ζουφλάς - Άγγελος των Δασών.

Θελιήλ - Άγγελος της Αγάπης.

Ιθουριήλ - Ο Άγγελος που στάλθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να συλλάβει και να αποσύρει τον Σατανά από τον Κήπο της Εδέμ.

Ινίας - Ένας από τους πολλούς Αγγέλους που αρνήθηκε η Χριστιανική θρησκεία να αναγνωρίσει και να τιμήσει και έτσι λέγεται ότι από την οργή του μεταμορφώθηκε σε εχθρό και καταστροφέα της Πίστης.

Ισαάκ - Άγγελος του Φωτός.

Ισραφήλ - Άγγελος Προστάτης της Μουσικής και της Ποίησης. Την Ημέρα της Κρίσης θα φυσήξει την τρομπέτα του καλώντας τους νεκρούς και ζωντανούς να κριθούν.

Καδμιήλ - Ένας από τους 70 Αγγέλους που επικαλούνται για ασφαλή και επιτυχή τοκετό.

Καλκαήλ - Άγγελος Ηγέτης των Ουρί.

Κασδαγιήλ - Άγγελος της Έκτρωσης.

Κεζέφ - Ένας από τους Αγγέλους της Καταστροφής.

Κοκβιήλ - Άγγελος της Αστρολογίας και Αστρονομίας. Το όνομά του σημαίνει «Το Άστρο του Θεού». Στις Γραφές αλλού αναφέρεται ως τιμούμενος Άγγελος και αλλού ως έκπτωτος.

Κολαζόντα - Ένας από τους Αγγέλους της Καταστροφής.

Λαϊλά - Ο Άγγελος της Νύχτας και της Σύλληψης. Στις Γραφές αλλού αναφέρεται ως ενάρετος Άγγελος και αλλού ως δαιμόνισσα.

Λαχαβιήλ - Το όνομά του χαράσσεται σε φυλαχτά και επικαλείται για να βοηθήσει τους ανθρώπους ενάντια στο κακό. Είναι επίσης ο σύντροφος του Αρχάγγελου Ραφαήλ.

Λελιήλ - Άγγελος της Νύχτας, συχνά ταυτίζεται με τον Λαϊλά.

Μαλίχ - Άγγελος με εξουσία στην Κόλαση. Είναι ένας από εκείνους που βασανίζουν τις καταραμένες ψυχές.

Μαριόχ - Ο ένας από τους 2 Αγγέλους (ο άλλος είναι ο Αριούχ) που στάλθηκαν για να προστατεύουν την οικογένεια του Ενόχ καθώς και τα γραπτά του.

Μαστέμα - Άγγελος σταλμένος από τον Θεό για να δελεάζει τους ανθρώπους και να δοκιμάζει την πίστη τους.

Μασχίτ - Ένας από τους Αγγέλους που τιμωρούν και βασανίζουν τις καταραμένες ψυχές στην Κόλαση. Στις Γραφές αναφέρεται άλλοτε ως Άγγελος και άλλοτε ως δαίμονας.

Ματαριήλ ή Ματατιήλ - Άγγελος της Βροχής.

Μελκγιάλ - Άγγελος που γεννάται κάθε νέο έτος και κυριαρχεί για 91 μέρες.

Μέτατρον - Υπήρξε ο θνητός Ένοχ και λέγεται ότι έχει 72 τίτλους. Πανίσχυρος Άγγελος που συχνά αναφέρεται ως ανώτερος ακόμα και των Αρχαγγέλων.

Μίρ - Άγγελος της Φιλίας.

Μορόνι - Ο Άγγελος που, κατά τον θρύλο, παρέδωσε το 1827 στον Ιωσήφ Σμιθ χρυσές πλακέτες πάνω στις οποίες ήταν χαραγμένο το ιερό βιβλίο των Μορμόνων.

Μουμιήλ - Άγγελος της Καλής Υγείας.

Ναθαναήλ - Άγγελος της Φωτιάς και της 6ης ώρας. Ένας από τους 3 Αγγέλους που διακυβερνούν οτιδήποτε απόκρυφο και μυστήριο. Αναφέρεται επίσης και ως Ζαθαναήλ ή Ζαθαήλ.

Νακίρ - Κατά το Ισλάμ, ένας τρομερός Άγγελος, ο οποίος μαζί με τον σύντροφό του Μουνκάρ, θα δοκιμάζουν τους νεκρούς για το αν αξίζουν να μπουν στον Παράδεισο μετά την Ημέρα της Κρίσης.

Νογαήλ - Κατά τα γραφόμενα του Αγρίππα, ένας από τους Αγγέλους που στέκονται δίπλα από τον θρόνο του Θεού και προστατεύουν το πρόσωπό Του από τα μάτια των θνητών.

Νουριήλ - Κατά το Ισλάμ, ο Άγγελος του Χαλαζιού. Αναφέρεται ως πανύψηλος και ακουμπά πάνω σε μυριάδες Αγγέλους δημιουργημένους από φωτιά και νερό. Κατά τις Γραφές, υπήρξε εκείνος που συνάντησε και καθοδήγησε τον Μωυσή στο ταξίδι του στον Παράδεισο.

Οκ ή Οχ - Άγγελος Προστάτης και Διδάσκαλος της Αλχημείας και της Ανώτερης Γνώσης. Μερικές φορές αναφέρεται και ως ο Άγγελος του Ηλίου.

Οναϊεφέτον - Στο «Μέγιστο Κλειδί του Σολομώντα» του MacGregor Mathers αναφέρεται ως ο Άγγελος που επικαλείται από τους Μύστες για να παρευρεθεί και να βοηθήσει στις εργασίες τους. Αναφέρεται επίσης και ως ο Άγγελος που αποστέλλει ο Θεός για να εγείρει τους νεκρούς.

Οριήλ - Άγγελος της Μοίρας.

Πααδρόν - Άγγελος του Τρόμου.

Παρασιήλ - Άγγελος των Θησαυρών.

Πουρά - Άγγελος της Λήθης.

Πουριήλ - Κατά την μαρτυρία του Αβραάμ, είναι ένας ανελέητος Άγγελος που κρίνει σκληρά τις ψυχές για το αν τους αξίζει να μπουν στον Παράδεισο.

Ρααμιήλ - Άγγελος του Κεραυνού.

Ραζιήλ - Άγγελος των Μυστηρίων.

Ραμπιήλ - Άγγελος των Βουνών.

Ραχάμπ - Άγγελος της Βίας και της Αλαζονείας, Κυβερνήτης της Θάλασσας. Κατά το Βιβλίο του Ιώβ ταυτίζεται με τους έκπτωτους Αγγέλους Λεβιάθαν και Βεχεμόθ. 

Ραχασιήλ ή Ρασιήλ - Άγγελος του Σεισμού.

Ραχμιήλ - Άγγελος του Ελέους, αυτός που εμπνέει το έλεος και την συμπόνια στους θνητούς.

Ρισνούκ ή Ρισνόχ - Άγγελος της Γεωργίας.

Ρουχιήλ - Ένας από τους Αγγέλους Κυβερνήτες των Ανέμων.

Σαδριήλ - Άγγελος της Τάξης.

Σαλγιήλ - Άγγελος του Χιονιού.

Σαμαήλ - Αναφέρεται και ως «Κατήγορος Άγγελος». Είναι εκείνος που αναλαμβάνει την κατηγορία και τιμωρία των αμαρτωλών αλλά και την δοκιμασία των ενάρετων. Είναι ένας Άγγελος για τον οποίο οι γνώμες διίστανται. Άλλοτε αναφέρεται ως ο ίδιος ο Σατανάς, άλλοτε ως ο Άγγελος του Θανάτου και άλλοτε ως ο Φύλακας του 7ου Ουρανού.
 
Σαμαλόν - Κατά το Ταλμούδ ο Άγγελος που ανακοίνωσε στον κόσμο τον θάνατο του Μωυσή. Πιθανότητα έναν διαφορετικό όνομα για τον Σαμαήλ.

Σαμανδιριήλ - Άγγελος της Γονιμότητας.

Σαμσχιήλ - Άγγελος της Ημέρας.

Σανδαλφόν - Ο δίδυμος αδελφός του Μέτατρον που πιστεύεται πως υπήρξε ο προφήτης Ελαϊζά. Άγγελος την Δόξας και της Προσευχής που μεταφέρει τα προσευχές των θνητών στον Θεό, Προστάτης των Εμβρύων.

Σαντριήλ - Αναφέρεται μονάχα στην Εβραϊκή παράδοση ως ο Άγγελος που μαζεύει τα πτώματα των ανθρώπων που δεν τιμούσαν το Σάμπαθ, τα πηγαίνει στην Γεχεννά και τα δείχνει στους αμαρτωλούς καθώς τα τρώνε τα σκουλήκια για παραδειγματισμό.
 
Σατιήλ - Άγγελος της Σιωπής.

Σουρουήλ ή Σουριήλ ή Ζαγζαγέλ - Αρχάγγελος που μαζί με τον Άγγελο της Φλεγόμενης Βάτου, πρόσφερε στον Μωυσή την Ανώτερη Γνώση.

Σουφλάτους - Άγγελος της Σκόνης.

Σραόσα - Άγγελος της Υπακοής.

Ταβρίς - Άγγελος της Ελεύθερης Βούλησης.

Ταγάς - Ηγέτης των Αγγέλων που υμνούν τον Θεό. Βοηθοί του είναι ο Ασάφ, ο Εμάν και ο Ιεδουθούν.

Ταδιήλ - Ο Άγγελος που στάλθηκε να σταματήσει τον Αβραάμ από το να θυσιάσει τον γιό του Ισαάκ.

Ταχαριήλ - Άγγελος της Αγνότητας.

Τζαδκιήλ - Άγγελος της Δικαιοσύνης.

Τζαήλ - Ένας από τους 2 Αγγέλους που φιλοτέχνησαν την Κιβωτό της Διαθήκης.

Τζεδουθούν - Αγγελικός Ηγέτης που καθοδηγεί τους Αγγέλους κατά τις ώρες του σούρουπου.

Χασάν - Άγγελος του Αέρα, Κυβερνήτης των Ανέμων.